RASPORED  SATI ZA ŠKOLSKU GODINU  2016./2017.
SMJENA  A                            Izradila: Mladenka Peko
             
  PONEDJELJAK UTORAK SRIJEDA ČETVRTAK                      PETAK  
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7  
                                                        1 2 3 4 5 6
MUSIĆ 8b 7a 7b         6b 6b 7a 7a       8b 7b 7b 6b       7b 7a 6a   R     6b 8b 8b      
TANDARA 6a 5b 5a         8c 6a 6a 5a 5b     8c 5b 5b   6a     5a 5a 6a         8c 8c 5b 5a R  
VRDOLJAK 6c 6c 8a 5c 5c     8a 5c 6c               5c 6c 8a   8a     5c 6c                
BUĆE       5a 8b 7b   5b 7a           7b 7a             5b 5a   8b     8b 5b 5a 7a 7b R
BRAJKOVIĆ     6a 6b 8a             8c 8a   6b   6a               8c 6b     6a 8a     8c  
PAVIĆ               5c 6c                         6c 5c           5c 6c        
LOVRIĆ 8a 5a 5b         8b 5a 5b           8a 5a 8b R     5b 8a 8b         5b 5a 8a 8b    
BATURINA.. 7a 7b 6b 6a           8c 6a 6b R     8c 7a 6a 7b       8c 7a 6b 7b     7a 7b 8c 6a 6b  
BANDIĆ         6c     6c             6c 6c                                    
NN(MAT) 5c                   5c 5c                       5c                    
MADUNIĆ   8c 8b 7a 7b 8a                   5a 6b 8a 8b 8c   7a 6b   7b 5a R                
KRAJINA               7a 7b   8b                     5c 6c R 8b 8a     7b 7a 6c 8a 5c  
VLADUŠIĆ               6a 8c                         6a   8c R             5b 5b  
DRMIĆ               7b 8b 5a 8a 6c 5b                 8b 7b 5b 8a 5a R 6c              
ŠOŠIĆ 6b 5c 8c 5b 6a 7a                 7a   6c 8c 5c                     6b 6a 6c 5b  
KARADJOLE 7b 8a   8c 7a 8b                 8a 8b 8c 7b 7c                              
BABIĆ               5a   5c 6b 6a R                 6b 6a   5a 5c                
KUZMANIĆ 8c 8b 7a 7b 8c 8c       8b 7b 7b                   8c 8b 7b 7a R 7a              
DROPULJIĆ                         8a                           8a              
PIVAC     6c 6c         8a 8a         5c 5c   5a 5a           5b 5b         6b 6b 6a 6a
BUĆAN     6c 6c 8c 8c     8a 8a 7b 7b 7a 7a 5c 5c   5a 5a 8b         5b 5b 8b       6b 6b 6a 6a
KLIŠKINIĆ 5ab 6ab 5c 8ab                     5ab 6ab 8ab 6c 8c 7ab                 6c 5c 7ab 8c    
BULJAN 5ab 6ab 5c 8ab                     5ab 6ab 8ab 6c 8c 7ab                 6c 5c 7ab 8c    
PERKO                   7b 5b 8b 8c         7a 6b 6c           6a 5a   8a   5c      
CICVARIĆ                 5b 6b 6c 8c 8b   6a   5c 5b 8a 5a       8a 6c   6b   5a 6a   5c 8b 8c
ČALJKUŠIĆ                       7a 7b                                     7b 7a