RASPORED SATI ZA SKOLSKU GODINU 2016./2017.
SMJENA  B                            Izradila: Mladenka Peko
  PONEDJELJAK UTORAK SRIJEDA ČETVRTAK                      PETAK          
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6
                                                                   
DODIG  5d 5d 7c 5e 5e     5e 5d 7d 7c       7d 7c           5d   5e         5e 5d 7d 7d 7c 7c
S. JURIŠIĆ 8d 8e 6e         6d 6d           6e 6e 8d 8d 6d R     8e 8e 6d 6e     6d 6e 8d 8e    
D. JURIŠIĆ 5e 1d 1e 5d       6e 3c 5e   3d 3e     1e 5d R       5e 6e 1d         6e 3d 5d 3e 3c  
SKOČIBUŠIĆ 7d 4e 4d         7c 7d 4c 8e 8d 6d   6d 8d 8e R         4e   7d 7c 8e   7c 6d 4d 8d 4c  
PEKO   5e 5d 7c 7d     7d 7c 5d         5e 5d 7c 7d       7c 7d   5e       5d 5e R      
BANDIĆ 6d 6e 8d 8e         8d 8e 6d 6e                   8d   6d 6e 8e     8e 8d 6e 6d    
MADUNIĆ               8e 6e 8d                                           6e 8e 8d
KRAJINA 7c 7d 5e   6d 5d                 7c 7d 6d 5d 5e                              
VLADUŠIĆ   7c 7d 8d 8e                   8d 8e 7d   7c                              
ŠOŠIĆ                   7c 7e 6d 5d                   6d 6e 7c 5d R              
DRMIĆ       7d 8d 8e                 8e 6d   5e 8d 5e R                 7d 6d      
KARADJOLE                 5e   7d 8e 7c                 7d 7c 8d             8e 5e 8d R
BABIĆ       6e 5d                   5d   6e                                  
KUZMANIĆ                                   7c 7d                   7d 7c 7c 7c 7d 7d
DROPULJIĆ               8d 8e                         8e 8d                      
PIVAC           6d 6d           6e 6e   5e 5e 8e 8e         5d 5d 8d 8d              
BUĆAN           6d 6d           6e 6e   5e 5e 8e 8e         5d 5d 8d 8d       7c 7c 7d 7d
PERKO 6e   8e 6d 7c 7d                                                        
BANOVAC               5d 4 4 8d 5e                                            
KLIŠKINIĆ                   6de 5de 7cd 8de                 6de 5de 7cd 8de                  
BULJAN                   6de 5de 7cd 8de                 6de 5de 7cd 8de                  
CICVARIĆ   6d 6d   6e 6e                                                        
ČALJKUŠIĆ           7c 7d                                     7d 7e              
GRABIĆ                       5d 5e                                     5d 5e  
VRANKOVIĆ 8e 8d                                                     8d 8e